Dalies

Pēc sešiem Eiropas Komisijas darba gadiem mēs vēl joprojām nezinām, vai likums ir pārkāpts!

FAKRO viedoklis pēc EK lēmuma saņemšanas

Atbildot Velux publicētajam paziņojumam presei attiecībā uz viņiem labvēlīgo Eiropas Komisijas lēmumu pret FAKRO “nomelnojošo kampaņu”, ir skaidrs, ka lielākā daļa no paustajiem faktiem ir nepatiesi.

FAKRO ir saņēmis oficiālu Eiropas Komisijas apstiprinājumu, ka tā nav gatava uzsākt formālas darbības, lai izskatītu sūdzību par VELUX Grupas realizēto negodīgo komercpraksi. Šis lēmums balstīts uz “tiesībām noteikt prioritātes”, nevis uzskatāms par VELUX rīcību attaisnojošu spriedumu, kā to apgalvo uzņēmums. Komisijas lēmums pieņemts par spīti FAKRO ilgstoši sniegtajai informācijai un pierādījumiem, kas gaidījuši Komisijas lēmumu vairāk nekā sešus gadus. Vienīgais, kas šobrīd ir veikts, ir apstiprināts, ka Komisija nespēj darboties atbilstoši savām pilnvarām.

FAKRO direktoru padomes prezidents Rišards Floreks komentēja: “Kopš savu iebildumu iesniegšanas sākuma mēs esam saskārušies ar nelabvēlīgu Eiropas Komisijas attieksmi. Lēmums vienkārši neko nedarīt pēc tik ilga laika atbilstoši Komisijas “prioritātēm” apliecina, ka tā pat nav izskatījusi iesniegtos pierādījumus”. FAKRO necer, ka Eiropas Ombuds izskatīs mūsu sūdzību par sliktu vadības stilu.

Apstiprinot to, kā tā nav gatava veikt padziļinātu izpēti un pārliecināties par ļaunprātīgu tirgus stāvokļa izmantošanu. Komisija taisnojās, ka “tas prasa pilnu ekonomisko analīzi un apjomīgu datu analīzi”. Ironiski, ka šāds ilgstošs un darbietilpīgs uzdevums prasa ievērojamus Komisijas resursus. Komisijas lēmumā nav nekā vairāk kā vien atzinums, ka tā “nepieņem lēmumu jautājumā par to, vai konkurents ļaunprātīgi izmantojis dominējošo stāvokli”.

Eiropas Komisijas darbs neatbilda mūsu cerībām. Mēs būtu gatavi piekrist jebkādam lēmumam, kas būtu balstīts uz iesniegto pierādījumu izpēti. “Šāds lēmums arī skaidri parādītu, kāda prakse konkurējošajā tirgū uzskatāma par likumpārkāpumu, bet kāda – par godīgu rīcību”, piebilda Rišards Floreks.

Tomēr savā paziņojumā presei VELUX apgalvo, ka Komisija “nav saskatījusi pārkāpumus VELUX darbībā” un “tā kā Komisija ir veikusi šā gadījuma izpēti, aiz cieņas pret iestāžu darbu mēs esam nolēmuši to nekomentēt”. Tas izklausās ļoti dīvaini, ņemot vērā, ka Komisija skaidri norādījusi vismaz vienu faktu – ka tā nav bijusi gatava pat izskatīt sūdzību.

“Es uzskatu, ka negodīgā kampaņa, ko VELUX realizē pret FAKRO Polijas un Eiropas tirgos, ir nožēlojama. Un fakts, ka konkurents, kurš labi apzinās savu pārkāpumu attiecībā uz spēkā esošo likumdošanu, Dānijas Komisāra lēmumu interpretē kā apliecinājumu tam, ka likums nav pārkāpts, ir patiesības izkropļojums vai pat meli,” secina Rišards Floreks.

Tuvākajā laikā mēs sagatavosim piemērus, kas apliecina mūsu konkurenta negodīgo biznesa praksi. Mēs šos pierādījumus esam iesnieguši arī Eiropas Komisijai.