Ekoloģija - dabas resursu izmantošana un vide - FAKRO

Ekoloģija

Galvenais izejmateriāls, ko FAKRO gan logu gan kāpņu ražošanā, ir priedes koks - koksnes veids, kurš jau paaudzēm ilgi tiek izmantots kā veselībai nekaitīgs un ekoloģisks būvmateriāls.

Uzņēmums iegūst koksni no teritorijām, kurās tiek veikta plānota meža apsaimniekošana, kas nozīmē, ka audzēto koku daudzums ir lielāks par novāktās koksnes daudzumu. Jaunie koki absorbē vairāk oglekļa dioksīda nekā vecie koki, tāpēc mežu ir ieteicams periodiski atjaunot. Šādā veidā novāktā kokmateriālu izmantošana veicina meža platību pieaugumu, vienlaikus dodot mums iespēju saglabāt ekoloģisko vidi.

Ražošanai izmantotie kokmateriāli tiek gatavoti un žāvēti automātiski kontrolētās kamerās ar mitrumu līdz 12%. Pateicoties videi draudzīgām krāsnīm, kompleksas mūsdienīgas žāvēšanas kameras žāvē ar siltumu, kas iegūts, sadedzinot pēcprodukcijas koksnes atkritumus un ļoti energoefektīvu vītola koksni, kas iegūts FAKRO plantācijās.

Dabas resursu izmantošana un apstrāde nāk kopā ar rūpēm un atbildību par apkārtējo vidi.

Mēs rūpējamies par vidi, izmantojot:

  • videi draudzīgu produktu izstrādi un ieviešanu
  • izmantojot ekoloģiskās tehnoloģijas
  • atkritumu materiālu minimizēšanu
  • piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu
  • samazinot troksni un vibrācijas

FAKRO ieguva tiesības uz saviem produktiem izvietot FSC sertifikāta zīmi. Šajā svarīgajā sertifikācijā tiek ņemta vērā uzņēmuma ekonomiskā rentabilitāte, sociālā atbildība un dzīvotspējīga mežu apsaimniekošana.

Vides produktu deklarācija

2018. gada septembrī FAKRO koka jumta logi saņēma III tipa vides deklarāciju (Environmental Product Declaration - EPD), kas apliecināja, ka ir veikts dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment  - LCA).

Vides deklarācijas pamatā ir būvizstrādājuma pilnā cikla analīze, kas izstrādāta saskaņā ar LCA metodiku. Standarti PN-EN 15804 + A1: 2014-04 un ISO 14025: 2010 ir obligāta metode būvizstrādājuma ekoloģisko raksturlielumu noteikšanai.

III tipa EPD vides deklarācija ir vissvarīgākā deklarācija, kas atspoguļo produkta pilnu aprites ciklu. Tas ir skaitlisku datu kopums, kas apraksta enerģijas patēriņu un emisijas atsevišķos produkta ražošanas un lietošanas posmos.

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, var apgalvot, ka FAKRO koka jumta logu ražošanai un lietošanai ir niecīga ietekme uz vidi un tā tiek veikta saskaņā ar pieņemtajiem standartiem un vides prasībām.