Flashings

Pieslēgumi logiem grupās

Apraksts

Modułowy system zespoleńKompleksos pieslēgumus izmanto blokveidā, vertikālās un horizontālās rindās uzstādītu jumta logu savienošanai ar jumta segumu.
Izvietojot logus kompleksos, minimālais attālums starp tiem horizontāli un vertikāli var būt 10 cm.
Ja ir paredzēts izmantot ārējās ruļļveida žalūzijas ARZ, attālumam starp jumta logiem jābūt ne mazākam par 20 cm.
FAKRO komplekso pieslēgumu sistēma sastāv no septiņiem moduļiem, ar kuru palīdzību ir iespējams veidot dažādas logu savienojuma kombinācijas.

Kombināciju piemēri

 

Atsevišķs pieslēgums Horizontāla kombinācija
Kombināciju piemēri Zespolenie poziome B2/1

 

Horizontāla kombinācija

Zespolenie poziome B4/1

 

Vertikāla kombinācija Blokveida kombinācija
Kombināciju piemēri Zespolenie blokowe B2/2

 

Blokveida kombinācija

Zespolenie blokowe B3/2

Instrukcijas

Instrukcijas

Montāžas instrukcijas

Instrukcijas

Montāžas filma

    Instrukcijas Katalogi un brošūras