Smoke ventilation

Apraksts

Sistēmas pielietojums

Uguns un dūmi var nopietni apdraudēt cilvēku cilvēku dzīvību un veselību. Pretēji vispārējam uzskatam, vairāk nekā 90% nāves gadījumu ugunsgrēkos izraisa nevis augsta temperatūra un sadegšana, bet gan piedūmojums. Dūmi var ievērojami bojāt arī īpašumu. Piemērotu glābšanas sistēmu izmantošana ievērojami palīdzēs izvairīties no briesmām, ko izraisa augsta dūmu un karstuma koncentrācija. Dūmu lūka FSP ar motoru, dūmu detektoru un signalizācijas slēdzi veido tā saukto "dūmu un karstuma izvadīšanas gravitācijas sistēmu". Šo sistēmu pielieto sabiedriskās celtnēs (īpaši viesnīcās, daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpās u.c.)

System application Dūmu un karstuma
izvadīšanas sistēmas shēma

System applicationĒka bez dūmu izvadīšanas
sistēmas ugunsgrēka laikā

 

Sistēma paredz dūmu lūkas automātisku vai manuālu atvēršanu, tā novadot lielāko daļu ugunsgrēka laikā radušos dūmu, toksiskās gāzes un karstuma. Tādā veidā tiek atbrīvotas izejas, atvieglojot evakuāciju. Tas ļauj arī lokalizēt uguns avotu un nodzēst ugunsgrēku.

Sensors pēc ugunsgrēka konstatācijas nosūta signālu kontroles ierīcei, kas, savukārt, automātiski iedarbina elektromotorus, kas atver logu. Ja ugunsgrēks tiek pamanīts, pirms uz to noreaģē sensors, logu iespējams atvērt manuāli, nospiežot ugunsgrēka trauksmes pogu RT 45. Sistēma nodrošina arī telpas ikdienas vēdināšanu, izmantojot LT 84U ventilācijas slēdzi. Kad ieprogrammētais ventilācijas laiks beidzas, logs automātiski aizveras. Sistēmai iespējams pieslēgt arī ZRD lietus sensoru, kurš automātiski aizver logu lietus laikā. Ugunsgrēka gadījumā sensora signāls neietekmē loga darbību.

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

 

Dūmu un karstuma izvadīšanas gravitācijas sistēma

 

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

 

Komplekta sastāvdaļas

Simbols

Ierīces nosaukums

Elektrības pievade
1.RZN 4404K

Vadības ierīce ar avārijas elektropievadi 2 logiem 

barošanas vads (2 x 1,5mm²)

1. RZN 4408K

Vadības ierīce ar avārijas elektropievadi 4 logiem 

barošanas vads (3 x 2,5mm²)

2. FSP P1

Dūmu lūka

barošanas vads (3 x 1 mm²)

3. RT 45

Trauksmes pogas barošanas vads (5 x 1 mm²)
4. LT 84U Ventilācijas slēdzis

barošanas vads (3 x 1 mm²)

5.OSD 23 Dūmu sensors barošanas vads (2 x 1 mm²)
6. ZRD

Lietus sensors

barošanas vads (2 x 1 mm²)

Uzstādīšana

Lai uzstādītu sistēmu, vadības ierīci nepieciešams pieslēgt 230V AC elektroapgādei un ar atbilstošu kabeļu palīdzību - pārējiem sistēmas elementiem. Kabeļu garums atkarīgs no atsevišķo sistēmas sastāvdaļu izvietojuma. Elektroinstalācijas shēma iekļauta vadības ierīces montāžas instrukcijā. Sistēma jāuzstāda kvalificētam elektromontierim, ik pēc 6 mēnešiem nepieciešams veikt tās atkārtotas pārbaudes.

Visi sistēmas elementi ir sertificēti un to izmantošana ēkās ir autorizēta.

Apraksts

  • Karstuma un dūmu izvadīšana ugunsgrēka laikā.

  • Dūmu lūkas FSP automātiska vai manuāla atvēršana ugunsgrēka laikā.

  • Paaugstināta drošība.

  • Ēkas ventilēšana un lūkas automātiska aizvēršanās pēc noteikta laika.